Răspunderea legală

GARANŢII, RESPONSABILITĂŢI

Informaţiile de pe acest website sunt oferite că atare şi fără nici un fel de garanţie, expresă sau implicită, inclusiv (dar fără limitare la) orice garanţii mercantile implicite, potrivire pentru orice scop, sau neîncalcarea drepturilor unor terţe părţi.

Ofertele de vânzare și serviciile prezentate pe acest website pot proveni și de la alți furnizori sau parteneri ARKUS CAMP SRL. În cazul concretizării vânzării unui astfel de bun sau achiziției unui astfel de serviciu, toate relațiile comerciale se stabilesc între cumpărător și furnizorul bunului sau serviciului respectiv.

Ne străduim mereu să furnizăm informaţii considerate corecte și actuale, dar nu putem exclude unele erori. De asemenea pot interveni  modificări în ceea ce privește prețurile afișate, specificațiile și dotările technice, designul și construcția diferitelor modele, în cazul în care producătorii sau furnizorii operează modificări.

ARKUS CAMP SRL nu va fi responsabilă în niciun fel faţă de nicio persoană pentru daune speciale sau indirecte în legatură cu acest website, decât dacă acestea sunt cauzate de neglijenţa sau inducere în eroare în mod intenţionat. ARKUS CAMP SRL nu este răspunzatoare pentru conţinutul website-urilor ce sunt administrate de terţe părţi şi, în consecinţa, neagă orice răspundere pentru orice link care face legătură între acest website şi un altul.

ALTERNATIVĂ DE SOLUŢIONARE A LITIGIILOR

Te informăm că o platformă online a fost implementată de Comisia Europeană că o alternativă pentru soluţionarea litigiilor clienţilor, aşa numită Platformă ODR („Online Dispute Resolution Platform”, trad. Platforma pentru soluţionarea online a litigiilor). Această Platforma se găsește pe pagină: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Arkus Câmp SRL nu va participa la astfel de soluţionări care au loc în afară instanțelor de judecată şi nu este obligată să participe. Adresa noastră de e-mail este: office@arkus.ro

DREPTURI DE AUTOR

Toate drepturile asupra conținutului acestui website aparțin Arkus Camp SRL. Orice copiere sau multiplicare a informațiilor prezentate este permisă doar cu acordul nostru scris.